Monday, 12 December 2011

SYARAT-SYARAT WAJIB SOLAT

Ibadat solat merupakan satu kewajipan yang difardhukan ke atas umat Islam, namun untuk menentukan kefardhuan ibadat itu, terdapat beberapa syarat iaitu

 1.  Beragama Islam
 • solat tidak wajib bagi orang kafir kerana mengucap dua kalimah syahadah adalah syarat perintah solat. dalam hal ini Rasulullah pernah bersabda yang bermaksud
   • "Serulah mereka agar bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Jika mereka taat kepadamu melaksanakannya, maka katakan kepada mereka bahawa Allah telah mewajibkan perlaksanaan solat lima kali sehari semalam"
                                                                                                              (hadis riwayat al-Bukhari)
2.   Berakal
 • Solat tidak diwajibkan kepada orang yang gila
3.   Baligh
 • Solat tidak diwajibkan kepada kanak-kanak sehinggalah mereka bermimpi atau sampai umur, tetapi mereka tetap diperintah melaksanakannya sebagai latihan. 
 • Rasulullah saw pernah bersabda yang bermaksud
   • "Suruhlah anak-anak kamu mendirikan solat apabila sudah mencapai usia tujuh tahun, dan pukullah mereka jika mereka meninggalkan solat setelah mencapai usia sepuluh tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka."
4.   Masuk waktu solat
 • Tidak wajib solat sebelum masuk waktunya
 • http://www.e-solat.gov.my/
 • Firman Allah SWT yang bermaksud, 
   • " Maka dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya ke atas orang-orang yang beriman"

5.   Bersih dari Haid dan nifas
 • Tidak sah slat bagi kaum perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas sehinggalah dia suci darinya.

No comments: